top of page

תוסף מזון לחיות חווה

Feedlot-Cattle.jpg

מחקרים הראו שהביוצ'אר כתוסף מזון לחיות חווה:1. גורם לבקר לעלות במשקל בקצב מהיר ב-25% עם אותן המנות.


2. מפחית משמעותית פליטת מתאן מהפרה (כלומר מפחית גיהוקים וגזים).


3. מפחית שימוש באנטיביוטיקה.


4. מפחית תאים סומטיים, תוך כדי הגדלת כמות הפקת החלב.


5. מונע דלקת בעטינים.


6. עובר בצואה, ואז פועל כמו מקבע תזונתי, ומונע חלחול אל המים.


7. מפחית את ריחות הצואה, ומשפר את איכות הקומפוסט.

bottom of page