top of page

תהליך ייצור

15-manufacturing-hero.jpg

טכנולוגיה המבוססת על תנור ייחודי ומוגנת ב17 פטנטים

Biochar Now משתמשת בתנורים מעוצבים בהתאמה אישית, מוגנים בפטנט, לביצוע פירוליזה איטית לייצור הביוצ'אר שלה. הבעירה רב-האזורית הייחודית של התנור, זרימת האוויר, הלחץ השלילי ומערכת הבקרה המופעלת באמצעות מתכון, מאפשרים לכל תנור לייצר באופן עצמאי ביוצ'אר עקבי ואיכותי.

 

עצים שהורגים חיפושיות ושניזוקו באש, או חומרי עצים אחרים, נגרסים ומועמסים לתוך התנורים כחומר הזנה.

 

לאחר השלמת ההמרה, התנור נאסף על ידי טרקטור בעל תפסן מותאם אישית, ומועבר לתחנת העבודה, בה מתבצעים ריסוק, סינון ומילוי שקיות. לאחר שמיכל התנור מתרוקן, הוא עובר לתחנת מילוי, ומקבל מטען חדש של עץ גרוס, לפני שחוזר להמשך ייצור.

 

ארובה ייחודית ומוגנת בפטנט, הניתנת להסרה, ממירה עשן ופליטות לא רצויות באופן כימי, והופכת אותם לאוויר נקי, המותר על ידי סוכנויות מדינות שונות ברחבי ארצות הברית.

Screenshot from 2022-08-09 12-20-16.png
BioChar Flow Chart 1.jpg
15-kiln-stacked.jpg

תנור נייד עם מכסה וערימת בקרת פליטות

site-kilns.jpg

אתר מאורגן בתנורים מקובצים סביב עמוד חשמל ולאחר מכן משוכפלים כדי לתמוך במספר התנורים הרצויים

15-kiln-full.jpg
15-transport-steps.jpg
3-crushing-and-screening-workstation.jpg
bottom of page