top of page

שיפור ביולוגי של קרקע

sprouts-1150x480.jpg

"אדמות שהיו סטריליות יכולות לצמוח מחדש"

BioChar Now מציעה פתרון חסכוני ביותר: קשירת רעלים ומניעת שטיפתם אל מי התהום. כבונוס, האדמה, שהייתה סטרילית, יכולה כעת להיות קרקע פורייה לצמחיה חדשה ובריאה.

 

התהליך מתבצע על ידי קיבוע קפסולרי של המתכות הכבדות באדמה. הביוצ'אר מונע מהמזהמים האלה להישטף לתוך אספקת המים המקומית. השימוש בביוצ'אר פחם מזרז את תהליך הבראת הקרקע, ומביא להופעת צמחייה חדשה, בעלת פוריות קרקע משופרת ושחיקה מופחתת. יתרה מכך, הביוצ'אר יכול לבצע שיקום מהיר של אדמות "חרוכות ומזוהמות".


ניתן למצוא הוכחות ליכולות הטיוב של הביוצ'אר בניסויים רבים של החברה, שנעשו באתרי מכרה נטושים ברחבי קולורדו, ובמדינות מערביות אחרות. במהלך שנה אחת, האדמות הנגועות והסטריליות הצמיחו מחדש  צמחייה, הפריחו את האזור, והפחיתו באופן דרסטי את הסיכון של שטיפת המתכות הכבדות לאספקת המים.

landscape 1.png
landscape 2.png

דוגמא לשיקום אדמה חרוכה

bottom of page