top of page

חקלאות מיוחדת

green-field-near-mountains-1150x480.jpg

לקוחות בענף החקלאות מדווחים על עלייה בתשואה של 100% יבול או יותר, כתוצאה משימוש ב-2% ביוצ'אר באזור השורש של הצמח

מחקרים מאשרים כי קרקעות מועשרות בביוצ'אר מצמיחות צמחים גדולים ובריאים יותר, בעלי יבול גדול יותר, במיוחד בקרקעות שאיכותן נחותה בשל פגעי מזג אוויר ושיטפונות. למעשה, משתמשי Biochar Now מדווחים שהוצאתם הכספיות עבור שימוש בביוצ'אר מוחזרות עד תום השנה הראשונה לשימוש, בשל גידול בהכנסות מתשואתם.


העלייה בפוריות הקרקע מיוחסת לתכונות הייחודיות של הביוצ'אר. בשל כושר ספיחה ויציבות גבוה בהשוואה לתוספי אדמה אורגניים אחרים, ביוצ'אר הרבה יותר יעיל בשמירה על חומרי הזנה, ובשימורם זמינים עבור צמחים. הביוצ'אר שומר על מבנה נקבובי המושך חיידקים מועילים, מחזיק חומרי הזנה, ושומר על לחות – תכונות המגבירות את יעילות הדשן ואת תפוקת היבול, תוך כדי הפחתת הצורך בהשקיה. יציבות הביוצ'אר בסביבת הקרקע עולה בהרבה על כל חומר אורגני אחר.


תמיכה בחקלאות בר קיימא


מחקרים מראים כי לביוצ'אר מספר השפעות על האדמה, וביניהן:

 

 • הגברת כושר חדירת המים ואחיזתם.

 • שיפור מבנה הקרקע, הטייתה ויציבותה.

 • יכולת חילופי קטונים מוגברת (CEC).

 • ספיחה מוגברת של יוני אמוניום, חנקן, פוספט וסידן.

 • שמירה גבוהה יותר על חומרים מזינים לעומת חומר אורגני רגיל.

 • חציצה משופרת של pH בקרקע ויציבות.

 • ביולוגיה וגיוון מוגברים של הקרקע.

 • פיתוח משופר וצפוף יותר של שורשים.

 • הפחתת הדשן, במיוחד חנקן וזרחן.

 • צמצום דרישות הדשן הכוללות.

 • הפחתת פליטת תחמוצת החנקן ב-50-80%.


ביוצ'אר פחם הינו חומר רב עוצמה בכל הנוגע לשיפור מבנה הקרקע. הביוצ'אר יכול להוות "שחקן חיזוק משמעותי" להגברת ביטחון תזונתי בסיסי, שרשרת אספקה מקומית, ומגוון היבולים, במיוחד באזורים בעלי קרקעות מדוללות ומשאבים אורגניים מוגבלים במים. הפוריות המוגברת של הקרקע, והתשואות החקלאיות כתוצאה מהשימוש בביוצ'אר פחם, עשויות גם להפחית את הצורך בכריתת יערות למטרות חקלאיות.

bottom of page