top of page

אודות

חברת ביוצ'אר ארה"ב רשמה פטנטים על מגוון יישומים בתחומים נוספים, כגון חקלאות, ניקוי אקולוגי ותוספים (לבטון, לפלסטיק ולאספלט), המעניקים למוצרים תכונות חדשות וחיוניות. החברה נחשבת לחוד החנית של התעשייה, ועל כך זכתה בפרסים רבים.

 

לחברת ביוצ'אר ארה"ב ניתנו כל האישורים הרגולטוריים, מטעם: משרד החקלאות ארה"ב USDA, המשרד לאיכות הסביבה ארה"ב EPA, עומרי OMRI האיגוד הבינלאומי למוצרים אורגניים, ומשרד החקלאות ישראל.

 

ביוצ'אר ישראל חרטה על דגלה להוביל השפעה כלכלית חברתית חיובית: "אנו מאמינים כי החוסן האזרחי של חברה מבוסס על ביטחון תזונתי, על מחירים סבירים, ועל שרשרת אספקה מקומית ובלתי תלויה!"

 

מטרתנו היא להביא לידיעת החקלאים את היתרונות הרבים הטמונים במוצרי הביוצ'אר שלנו.

 

אנו נלווה כל חקלאי באופן אינדיבידואלי, ונעניק לו את הייעוץ האגרונומי האופטימלי, על מנת להגיע לתוצאות ולהישגים המיטביים של יעדיו.

bottom of page