top of page

בדיקות מעבדה צד שלישי

"Biochar Now הזמינה בדיקות מקיפות של צד שלישי עבור מוצר הביוצא'ר שלה. בשל יכולת חילופי הקטיונים שלו, תוצאות הסרת הביוצ'אר הן לרוב יוצאות דופן".

tomatoes-1150x480.jpg

 מתכות

Biochar Now הזמינה בדיקה מקיפה של צד שלישי עבור מוצר הביוצ'אר שלה. להלן טבלה של מספר מתכות, כולל כמה מתכות רעילות מאוד. בשל יכולת חילופי הקטיונים שלו, תוצאות הסרת הביוצ'אר הן לרוב יוצאות דופן.


חשוב לציין שחומרים רעילים נמשכים ונקשרים לדפנות הביוצ'אר, ואז ננעלים בקפסולה מולקולרית. הרעלים הקשורים בקפסולה לא ישתחררו מעצמם, כלומר שורשי הצמחים לא יספגו אותם.

טבלה 1 – הסרת מתכות מהמים על ידי ביוצ'אר שלנו

Metals-Removed.png

חומרים מזינים

חומרים מזינים הם קטגוריית ספיחה חשובה עבור Biochar Now. לפעמים זמינות חומרי ההזנה חשובה (למשל עבור צמחים), ולעיתים יש להסיר את חומרי ההזנה (למשל במקרים של מים עכורים בשדה, או של מאגרי מים). בשני המקרים, Biochar Now הוא מוצר מצוין. כהערת אגב, כדאי לדעת שניתן לשחזר את "הגרביים עם הנקבוביות" המוגנות בפטנט של Biochar Now, כשהן עמוסות בחומרי הזנה. לאחר השחזור ניתן להשתמש בהן בגנים ובשדות חקלאיים, לשיפור גדילת הצמחים.

טבלה 2 – סילוק חומרי הזנה מהמים על ידי ביוצ'אר שלנו

Ag-Nutrients-Removed.png
10-figure-3.jpg

 מוצקים

כאשר מעמיסים ביוצ'אר וחומרי הזנה בגרב ייחודית עם נקבוביות, ומניחים באגם, בבריכה, או בנהר מזוהם, הזרמים הטבעיים יזרימו את המים דרך גרב הביוצ'אר. מוצקים יסוננו פיזית בשל צורתו המולקולרית החיצונית של הביוצ'אר (ראה תמונה 3). ההסרה הפיזית של פריחת אצות (עכירות) ומוצקים יעילה מאוד.


חשוב לדעת שחומרים רעילים נמשכים ונקשרים לדפנות הביוצ'אר. הם נחשבים כמוספים מקובעים בקפסולה, ולא ישתחררו. כך, שורשי הצמחים לא יספגו את הרעלים הקשורים.
 

תמונה 3

טבלה 3 – מוצקים שהוסרו פיזית מהמים על ידי ביוצ'אר שלנו

Solids-Removed.png

ספיחת  מים

ספיחת מים היא תכונה חשובה מאוד של הביוצ'אר, בשל תנאי הבצורת הנגרמים עקב שינויי האקלים. הביוצ'אר שלנו מחזיק במים פי 5.6 ממשקלו, והמים תמיד זמינים לשורשים. האידוי זניח בשל הנקבוביות הארוכות והצרות של הביוצ'אר, שפתחיהן בקצוות קטנים מאוד, כפי שניתן לראות בתמונה 3 לעיל.


יכולת החזקת מים = 5.6 x משקל הביוצ'אר

bottom of page